ბავშვის განვითარების თეორიები და მათი ზეგავლენა სასკოლო განათლებაზე

XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე შეიქმნა და სკოლებში დაინერგა არაერთი თეორია ბავშვის განვითარების შესახებ. ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ასეთი თეორიებია, მაგალითად:

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტის გააზრების ზოგიერთი ასპექტი

 წაკითხულის გააზრების უნარ-ჩვევის განვითარება სწავლა-სწავლების ყველა ეტაპზე თანაბრად აქტუალურია. მასწავლებელთა უმეტესობა კარგად იცნობს კითხვის სწავლების მეთოდიკას, ფლობს საკმაო თეორიულ ცოდნას,

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტის გააზრების ზოგიერთი ასპექტი

წაკითხულის გააზრების უნარ-ჩვევის განვითარება სწავლა-სწავლების ყველა ეტაპზე თანაბრად აქტუალურია. მასწავლებელთა უმეტესობა კარგად იცნობს კითხვის სწავლების მეთოდიკას, ფლობს საკმაო თეორიულ ცოდნას,

მეტის წაკითხვა

ავთენტური შეფასება

რა განასხვავებს ავთენტურ შეფასებას უკვე ტრადიციულად დამკვიდრებული ტესტირებისაგან და რა არის ავთენტური შეფასების უპირატესობა? თანამედროვე განათლების მიზანი არ არის, რომ

მეტის წაკითხვა

მშობლიური ენის სწავლების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხის შესახებ

ქვეყნების სასწავლო გეგმების შედარებითი ანალიზი   2013 წელს მონაწილეობა მივიღე “გაეროს ბავშვთა ფონდის” (UNICEF) მიერ დაფინანსებულ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტში,

მეტის წაკითხვა

რატომ ჩამორჩებიან მოსწავლეები კითხვაში და როგორ დავეხმაროთ მათ

ვიცით, რომ ყველა კლასში არიან მოსწავლეები, რომლებიც სწავლაში საგრძნობლად ჩამორჩებიან თავიანთ თანატოლებს, უჭირთ საგნების სწავლა, აქვთ დაბალი მოტივაცია და, შესაბამისად,

მეტის წაკითხვა

მშობლიური ენის სწავლების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხის შესახებ

ქვეყნების სასწავლო გეგმების შედარებითი ანალიზი 2013 წელს მონაწილეობა მივიღე “გაეროს ბავშვთა ფონდის” (UNICEF) მიერ დაფინანსებულ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტში, რომლის

მეტის წაკითხვა