მწვრთნელ-კონსულტანტის როლი მასწავლებლის პროფესიულ განავითარებაში

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სექტორში მწვრთნელ-კონსულტანტის ინსტიტუტს მხოლოდ რამდენიმე წლის ისტორია აქვს. აშშ-ის მრავალ სკოლაში დაახლოებით 5-6 წელია, რაც მწვრთნელ-კონსულტანტის დამოუკიდებელი

მეტის წაკითხვა

ვასწავლოთ აკადემიური წერა

აკადემიური წერა ტრანსფერული უნარია, რომელიც განათლების ყველა საფეხურზე მნიშვნელოვანია აკადემიური მიღწევების უზრუნველსაყოფად, ხოლო შემდგომში _ პროფესიული და კარიერული განვითარებისთვის. აკადემიური

მეტის წაკითხვა

თანატოლთა ზეწოლისგან თავისუფალი სასკოლო გარემო

ჯანსაღი და უსაფრთხო სასკოლო გარემო მნიშვნელოვანია როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ისე მშობლებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისთვის. თანატოლთა ზეწოლა, ცხადია, საფრთხეს უქმნის

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის თვითშეფასების მნიშვნელობა

თვითშეფასების ეფექტური ინსტრუმენტები  მასწავლებლის თვითშეფასება შიდა სასკოლო შეფასების სისტემის, სკოლის განვითარების გეგმის, ინდივიდუალური პროფესიული განვითარების გეგმის ან გარე შეფასების შემადგენელი

მეტის წაკითხვა

დამოუკიდებლად სწავლის უნარებიგარემოებათა ანალიზი

დამოუკიდებლად სწავლის უნარების განვითარების მნიშვნელობაზე ყველა თანხმდება. თუმცა არც ისე ფართოდაა გამოკვლეული, რა ზეგავლენას ახდენს დამოუკიდებლად სწავლის უნარების ადრეულ ასაკშივე

მეტის წაკითხვა

საშინაო დავალების გავლენა სწავლის ეფექტიანობაზე

საშინაო დავალება, მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ზოგადი განათლების საფეხურზე, სწავლების სავალდებულო ნაწილია. მისი შესრულება მოსწავლეთა ყოველდღიური პასუხისმგებლობაა. თუმცა არის ქვეყნებიც, სადაც

მეტის წაკითხვა

XXI საუკუნის მასწავლებლის გამოწვევები

  მიმდინარე საუკუნეში საგანმანათლებლო სისტემებმა ძირეული ცვლილებები განიცადა. სწავლისა და სწავლების სტანდარტები და მოლოდინები მნიშვნელოვნად შეიცვალა და, რაც მთავარია, შემსწავლელისა

მეტის წაკითხვა

პრეზენტაციის უნარების განვითარება

კარგ პრეზენტერად არავინ იბადება, საჯარო საუბრის ხელოვნება შეძენლი კომპეტენციაა პრეზენტაციის მეშვეობით მასწავლებელი მოსწავლეებს ინფორმაციას, ხედვას თუ იდეას გადასცემს. ეფექტური პრეზენტაცია

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა ურთიერთდაკვირვება. პროფესიული განვითარებისა და სწავლების მონიტორინგის ინსტრუმენტი

მასწავლებელთა ურთიერთდაკვირვება პედაგოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესების, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და სწავლების მონიტორინგის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია. მოცემულ სტატიაში განვიხილავთ მასწავლებელთა

მეტის წაკითხვა

ნეიროპედაგოგიკა სწავლების არსებული მეთოდების ვალიდაცია და ახალი მიდგომების დანერგვის პერსპექტივები

ნეიროფსიქოლოგიის სფეროში ტვინის ფუნქციისა და სტრუქტურის თანამედროვე კვლევების საფუძველზე სასწავლო მიდგომების შემუშავების ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება ტვინის განვითარების ეტაპების შესაბამისი მეთოდების

მეტის წაკითხვა
123