ნეიროლინგვისტური პროგრამირების პრინციპების ღირებულება  საგანმანათებლო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

ადამიანის ცხოვრების გზა სავსეა დაბრკოლებებით, გამარჯვებებითა და დამარცხებებით. ხშირია შემთხვევა, როცა საქმეში ხელმოცარულ ადამიანს მისი გაგრძელების სურვილი და მოტივაცია აღარ

მეტის წაკითხვა

მუსიკის როლი  ენის სწავლების პროცესში

სტატიაში განხილულია ის  სიახლეები, რომელზეც აქტიურად იწერება უცხოურ პედაგოგიკურ პრაქტიკაში. ამდენად, სტატია პედაგოგებს სთავაზობს გაკვეთილზე  მუსიკის გამოყენების დადებით და უარყოფით

მეტის წაკითხვა

ურთიერთთანამშრომლობა როგორც წარმატებული სწავლა-სწავლების საფუძველი

დღეს სწავლა-სწავლების მაღალი შედეგების მქონე ქვეყნებში სასწავლო სივრცეში ეფექტურ გარემოს ქმნის ურთიერთთანამშრომლობა მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის. თანამედროვე სასწავლო გარემოში განხორციელებული

მეტის წაკითხვა

დიფერენცირებული გაკვეთილის მოდელები

საგანმანათლებლო სივრცეში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოსწავლეთა ინტერესებისა და უნარების მიხედვით საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვა-წარმართვას, როცა გარემო მოსწავლეებისთვის ნაკლებად დაძაბულია. სასწავლო სივრცის

მეტის წაკითხვა