გამოყენება და მოდელირება მათემატიკის სწავლებისას

გამოყენება და მოდელირება უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მათემატიკური კომპე­ტენციების ჩამოყალიბებისას. მოსწავლის მიერ საჭირო მათემატიკური უნარების გამოყენება სხვადასხვა სახის, მათ შორის რეალური

მეტის წაკითხვა

მსჯელობა-დასაბუთების უნარი და მისი შეფასება მათემატიკაში

მსჯელობა და დასაბუთება მათემატიკის სწავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. გარდა იმისა, რომ მსჯელობა – დასაბუთება თავისთავად მნიშვნელოვანი კომპეტენციაა, იგი ცოდნის გამოვლენის

მეტის წაკითხვა

სტატისტიკის ელემენტები, რომლებიც პრაქტიკაში გამოგვადგება

ტრადიციულად, სასკოლო მათემატიკის კურსში ძირითადი ყურადღება ექცევა აღწერითი სტატისტიკის მიმართულებას, რომლის ძირითადი მიზანია ამა თუ იმ ვითარებასთან დაკავშირებული მონაცემების რიცხვითი

მეტის წაკითხვა

სტატისტიკის ელემენტები, რომლებიც შეიძლება პრაქტიკაში გამოგვადგეს

ტრადიციულად, სასკოლო მათემატიკის კურსში ძირითადი ყურადღება ექცევა აღწერითი სტატისტიკის  მიმართულებას, რომლის ძირითადი მიზანია ამა თუ იმ ვითარებასთან დაკავშირებული მონაცემების რიცხვითი

მეტის წაკითხვა

დამტკიცება და დამტკიცების ხერხები მათემატიკაში

მათემატიკაში დამტკიცება არის დედუქციური მსჯელობა, რომელიც გამოიყენება გამო­ნათქვამის დასაბუთებისათვის. ამგვარი მსჯელობის დროს შესაძლებელია უკვე არსებული, ადრე დასაბუთებული დებულებების გამოყენება. სურვილის

მეტის წაკითხვა

მათემატიკისა და ფიზიკის ინტეგრაციის კიდევ ერთი მაგალითი: ფიზიკის გამოყენება მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისას

ცნობილ უნგრელ მათემატიკოსს ჯორჯ პოიას (რომელიც მეცნიერულ კვლევებთან ერთად ბევრ დროს უთმობდა მათემატიკური განათლების საკითხებსაც) ასეთი რამ უთქვამს: „მათემატიკა არის

მეტის წაკითხვა

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება მათემატიკაში

შესავალი პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან ერთად, სწავლა-სწავლებისადმი კონსტრუქტივისტული მიდგომის ნიმუშია პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაც. პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებული აქტივობები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის

მეტის წაკითხვა

ბლუმის ტაქსონომია მათემატიკის სწავლებისას

სიტყვა „ტაქსონომია” აღნიშნავს ქმედებას, რომელიც კლასიფიცირებას უკავშირდება. იგი წარმოდგება ბერძნული სიტყვებისგან  – ტაქსის, რაც ნიშნავს წესრიგს, დალაგებას და  – ნომოს,

მეტის წაკითხვა

ფიგურათა მსგავსების გამოყენება: ზომების შედარება და შეფასება

რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანები გასაკვირი არ არის, როდესაც მათემატიკური აპარატი აქტიურად გამოიყენება ისეთ სფეროებში როგორიცაა ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერება, საინჟინრო საქმე

მეტის წაკითხვა

ლოგიკა როგორც დამოუკიდებელი სასწავლო თემა მათემატიკის სწავლებისას

შესავალი არავისთვის საკამათო არ არის ის, რომ მასწავლებელი უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ ლოგიკური აზროვნება. მიუხედავად იმისა, რომ ამის

მეტის წაკითხვა