„სასწავლო სტრუქტურები“ გაკვეთილზე. სინგაპურის პრაქტიკა

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილებები საგანმანათლებლო სივრცის ახლებურად ორგანიზებას მოითხოვს, რაც მასწავლებელს სწავლების მეთოდებისა და მიდგომების შეცვლისკენ უბიძგებს. მასწავლებელიც მუდმივად

მეტის წაკითხვა

ქალების დრო

ქალთა უფლებები და ქალთა ჩაგვრა ქართულ ლიტერატურაში – სასკოლო პროექტის იდეა ჩემთვის ფემინისტად ჩამოყალიბების ყველაზე ძლიერი ბიძგი ქართული მწერლობა იყო.

მეტის წაკითხვა

ჟურნალ “სკოლის მართვის” 2021 წლის მესამე ნომერი გამოიცა !

რამდენიმე წლის წინ „ეკონომისტში“ ძალიან საინტერესო  სტატიას გადავაწყდი მარია მონტესორისეული მენეჯმენტის შესახებ. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებდა იმ ძალიან საგულისხმო ფაქტზე, რომ

მეტის წაკითხვა