მოსმენითი დავალებების შესრულების სირთულეთა დაძლევის სტრატეგიები

ადამიანი უცხო ენას იმისთვის სწავლობს, რომ შეძლოს კომუნიკაციის დამყარება, რაც გულისხმობს, რომ მას, პირველ რიგში, კარგად უნდა ჰქონდეს განვითარებული მოსმენისა

მეტის წაკითხვა

 პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება

მასწავლებლის მთავარი საზრუნავია, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ სკოლაში შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ცხოვრებისეული პრობლემების გადასაჭრელად გამოყენება. სწორედ ამიტომაა მეტად მნიშვნელოვანი, რომ

მეტის წაკითხვა

როგორ გავუღვივოთ ემპათიის გრძნობა მოსწავლეებს დაწყებით კლასებში

ემპათია – ადამიანის უნარი უთანაგრძნოს სხვებს და გაიგოს მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ემპათია არის უნარი, გაიაზრო სხვისი ემოციები ან, უფრო მარტივად რომ

მეტის წაკითხვა

„გაყინული ეპიზოდი“ (ანუ tableau vivant) საკლასო ოთახში

Tab·leau vi·vant (ფრანგ. tȧ blō vē vän′ – ცოცხალი სურათი) არის ეპიზოდის ან სურათის უხმოდ, მოძრაობის გარეშე წარმოდგენა პირის ან

მეტის წაკითხვა

როგორ დავგეგმოთ ეფექტური ინტეგრირებული გაკვეთილი უცხო ენაში

სასწავლო პროცესში ინტეგრაცია სხვადასხვა საგანში შესასწავლი თემების ერთმანეთთან  ორგანულ დაკავშირებას გულისხმობს. ჩემი აზრით, ინტეგრირებული სწავლება აერთიანებს საგნობრივ შინაარსს და ამდიდრებს

მეტის წაკითხვა

მრავალფეროვანი მეთოდებით სწავლების უპირატესობა

პედაგოგიური საქმიანობა, რა სიტუაციაში და რომელ ასაკშიც არ უნდა დავიწყოთ, მთლიანად ორიენტირებულს გვხდის სწავლების პროცესზე.  მასწავლებლის მთავარი საზრუნავი და მოვალეობაა

მეტის წაკითხვა

ტრადიციების სწავლების საკითხისათვის ლიტერატურაში

მეთერთმეტე კლასში შესასწავლ ნაწარმოებებში – ვაჟა-ფშაველას “სტუმარ-მასპინძელი”, ”ალუდა ქეთელაური”, აკაკი წერეთლის” გამზრდელი”, ალექსანდრე ყაზბეგის ”ხევისბერი გოჩა”, გოგოლის “ტარას ბულბა”, მერიმეს

მეტის წაკითხვა