ენის სნობები დიალექტების პირისპირ

სნობი – ადამიანი, რომელიც ცდილობს დაიცვას მოდა და ე.წ. კარგი ტონის წესები; პირი, რომელსაც დახვეწილი გემოვნების, მანერების პრეტენზია აქვს და

მეტის წაკითხვა

სახე-სიმბოლო, როგორც შიფრ-კოდი გალაკტიონის პოეტურ ენაში

„მშობლიური ეფემერის“ მიხედვით საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მხატვრული ტექსტების კვლევის პროცესში სახე-სიმბოლოების დეკოდირება უმთავრესია იდეური ქვეტექსტების ამოცნობისა და ავტორის ოსტატობის შეფასების

მეტის წაკითხვა

  თანამედროვე სწავლა/სწავლების მეთოდები

უახლოესმა ტექნოლოგიურმა გამოგონებებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა სწავლა-სწავლების მიდგომები. დღეს მნიშვნელოვანია გაკვეთილის დაგეგმვა მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე, სადაც თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობა და საჭიროება

მეტის წაკითხვა

პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილი

დღეს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს,  რომლის მიზანი მოსწავლეზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბებაა. საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე. დღევანდელმა

მეტის წაკითხვა

სავარჯიშოები მოსწავლეთა მოტივაციის ასამაღლებლად

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების სირთულეებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მოტივაციის საკითხი. როგორც ყველა, მეც ხშირად  ვფიქრობ: რა ხერხებითაა შესაძლებელი გაკვეთილზე მოსწავლეთა ჩართულობა

მეტის წაკითხვა