აუტიზმი როგორც მდგომარეობა

აუტისტური სპექტრის აშლილობა მიჩნეულია, როგორც ინდივიდის თავის ტვინის ნეირო-ბიოლოგიური განვითარების დარღვევა, რომელიც DSM-5-ის საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით მრავალი ქცევითი თავისებურებით ხასიათდება.

მეტის წაკითხვა

მოზარდობის ხანა – კავშირი მოტივაციასა და კრეატიულობას შორის

თანამედროვე ფსიქოლოგიაში მოტივაციასა და კრეატიულობას შორის ურთიერთმიმართების შესწავლა მეცნიერების მიერ ფართოდ განხილვის საკითხია.   მოტივაციაზე საუბრისას მკვლევრები ხშირად ხაზს უსვამენ

მეტის წაკითხვა

სწავლა-სწავლება და პანდემია

კოვიდ-19-ის პანდემია მართლაც რომ უდიდესი გამოწვევაა მთელი მსოფლიოსთვის. ეს, უპირველესად, ჯანმრთელობის კრიზისია, რომელიც ცხოვრების სხვა სფეროებსაც შეეხო. მრავალმა ქვეყანამ გადაწყვიტა,

მეტის წაკითხვა