სასწავლო პროექტები, მოტივაციისთვის

ჩემი გერმანული დღიური გლობალიზაციის საუკუნეში უცხო ენის შესწავლა და სწავლება ერთ-ერთი პრიორიტეტული გამოწვევაა. უცხო ენა ზრდის პროფესიული წარმატების შანსს და

მეტის წაკითხვა