როგორ ვიმუშაოთ სხვადასხვა ეროვნებისა თუ ეთნიკური წარმომავლობის ბავშვებთან

„გარემო ის არის ორგანიზაციისთვის, რაც ჯანმრთელობა – ადამიანისთვის. ის მოიცავს მოვალეობის გრძნობას, რწმენასა და ღირებულებებს, მის დაწერილ თუ დაუწერელ კანონებს,

მეტის წაკითხვა