შეფასების რუბრიკის შექმნის ძირითადი პრინციპები

შეფასების რუბრიკის სწორად შედგენა და მისი მართებული გამოყენება ბევრი მასწავლებლისთვის პრობლემას წარმოადგენს. ხშირად მასწავლებელი რუბრიკას მხოლოდ ნიშნის დასაწერად იყენებს და

მეტის წაკითხვა

შეფასების რუბრიკების მნიშვნელობა სწავლა-სწავლების პროცესში და მათი ტიპები

რა არის შეფასების რუბრიკა და რა მიზნით ვიყენებთ მას სწავლა–სწავლების პროცესში? რუბრიკა შეფასების ეფექტური ინსტრუმენტია, რომელიც გამოიყენება როგორც მოსწავლეების ნამუშევრის,

მეტის წაკითხვა