ბიოგრაფია  უფრო მეტია, ვიდრე საინფორმაციო ტექსტი

ქართული ლიტერატურის თანამედროვე სახელმძღვანელოებში ძირითად თუ დამხმარე სასწავლო მასალად წარმოდგენილი ბიოგრაფიული ლიტერატურა ძალიან მწირია, მაშინ როდესაც საბჭოთა პერიოდის ქრესტომათიებში თითოეულ

მეტის წაკითხვა

ბლუმის ტაქსონომია – პრაქტიკული მითითებები

1956 წელს ამერიკელმა ფსიქოლოგმა ბენჯამინ ბლუმმა დაამუშავა კლასიფიკაციის სისტემა განათლების მიზნებისთვის  (Bloom, B.S,1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of

მეტის წაკითხვა

წერა-კითხვის დაბალანსებული სწავლება დაწყებით საფეხურზე

მოსწავლეთა მეტყველების დაბალი კულტურა მრავალგზის დადასტურებული ფაქტია და გადაულახავ სირთულედ არის ქცეული პრაქტიკოსი მასწავლებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. არაერთი მცდელობის მიუხედავად, სწავლების

მეტის წაკითხვა

გააზრებული კითხვის სწავლება დაწყებით საფეხურზე

მიზნები ▪ მიდგომებისა და საჭიროებების გაზიარება კითხვის სწავლების კუთხით; ▪ სხვადასხვა ტიპის ტექსტის გაგება-გააზრებაზე ორიენტირებული მრავალფეროვანი აქტივობის დაგეგმვა და გამოყენება

მეტის წაკითხვა

ქარჩხაძის ,,იგის’’ სწავლებისას

 წინამდებარე სტატიაში განხილულია მხატვრული ტექსტის გააზრების მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომლის ცოდნაც გარკვეულ დახმარებას გაუწევს  ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს.    

მეტის წაკითხვა

საშინაო დავალება დასჯა არ არის(რეკომენდაციები მშობლებსა და მასწავლებლებს)

 მსოფლიოს თითქმის ყველა  ქვეყანის სასწავლო სისტემაში საშინაო დავალება სწავლების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი.       

მეტის წაკითხვა