ფიქრები მასწავლებლის   პროფესიულ განვითარებაზე

როგორც ცნობილია, სწავლა-სწავლება უწყვეტი პროცესია,რომელიც მიმდინარეობს ახალი გამოწვევებისა და სიახლეების დანერგვის პარალელურად. იმისათვის რომ თანამედროვე მასწავლებელი მზად იყოს ახალი გამოწვევებისთვის,

მეტის წაკითხვა

„მარაქას ბაზარი“ და სხვა სახალისო აქტივობები

თანამშრომლობა, გუნდური მუშაობა, მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა პროფესიული განვითარებისათვის. მასწავლებელი უნდა თანამშრომლობდეს კოლეგებთან, უზიარებდეს მათ გამოცდილებას,

მეტის წაკითხვა