თანამედროვე აზროვნება და მისი როლი მოზარდის განვითარებაში

ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში სამი ინსტიტუტი მონაწილეობს. მათ შორის პირველი ადგილი უკავია ოჯახს როგორც პირადი ფასეულობების ინსტიტუციონალიზაციის ნიმუშს, მეორე ადგილზეა სახელმწიფო,

მეტის წაკითხვა

დემოკრატიული ცნობიერების ამაღლების ასპექტები თანამედროვე სასკოლო განათლებაში

ზოგადი დებულებების თანახმად, დემოკრატია გამოვლინდება: 1) ცხოვრების ფორმაში; 2) საზოგადოების ფორმაში; 3) მართვის ფორმაში.სწავლებისას დემოკრატია სამივე ამ ასპექტში ვლინდება. რამდენიმე

მეტის წაკითხვა