კოგნიტური სქემების გამოყენება გაკვეთილზე

პიაჟეს თანახმად, ადამიანს დაბადებიდან აქვს მოცემული მარტივი სქემები, რომელთა საშუალებითაც ის თავიდანვე ახერხებს მარტივი ქცევების განხორციელებას. მაგალითად, ახალშობილს განვითარებული აქვს

მეტის წაკითხვა

Fishbone Diagram-ის გამოყენება გაკვეთილზე

მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება არის განათლების მიდგომა, რომელიც ფოკუსირდება მოსწავლეების სჭიროებებზე, შესაძლებლობებზე, ინტერესებსა და სწავლის სტილზე. სწავლა რომ სახალისო, საინტერესო პროცესად

მეტის წაკითხვა

ტემპერამენტის ტიპები და ქოლერიკ ბავშვებთან ურთიერთობა

მასწავლებლისთვის ძალიან რთულია სხვადასხვა ხასიათის მოსწავლეებთან ურთიერთობა. თუმცა რამდენადაც რთულია, იმდენად საინტერესოც არის. ჩემი აზრით, აუცილებელია, მასწავლებელმა კარგად იცოდეს, ტემპერამენტის

მეტის წაკითხვა

საკლასო პრაქტიკის თანამედროვე ტენდენციები-Skype გაკვეთილები

უახლესმა ტექნოლოგიურმა გამოგონებებმა დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე: კომუნიკაციაზე, თანამშრომლობაზე, სწავლაზე, სწავლებაზე. აშკარაა, რომ XXI საუკუნე სხვა ფენომენია

მეტის წაკითხვა