გეოგრაფიული თამაშები

თითოეული გაკვეთილი  მასწავლებლის შემოქმედებითი საქმიანობის ველია,  ხოლო სასწავლო თამაში – ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია. თამაშებით სწავლების  ფორმა ბოლო პერიოდში  ფართოდ გამოიყენება

მეტის წაკითხვა

დღესასწაული, რომელიც მუდამ ჩვენთანაა

   ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანს ერთხელ მაინც უოცნებია პარიზში  მოხვედრაზე. ფიქრებში ერთხელ მაინც  გვისეირნია ელისეს მინდვრებზე  და ერთხელ მაინც ავსულვართ ეიფელის

მეტის წაკითხვა

კვლევაზე  დაფუძნებული სწავლების მაგალითი  გეოგრაფიაში

კვლევის სათაური: ახდენს თუ არა გავლენას საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გარემოს მდგომარეობასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. კვლევის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს, დაადგინოს, რა გავლენას

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული აზროვნების განვითარება

კაცობრიობის ისტორია და გეოგრაფიის ისტორია განუყოფელია ერთმანეთისგან. დღიდან ადამიანის გაჩენისა, გეოგრაფიული აზროვნება და ცოდნა კაცობრიობის არსებობის აუცილებელი პირობაა. ადამიანს ათასწლეულები

მეტის წაკითხვა

შემეცნებითი ინტერესის გააქტიურების სტრატეგიები  გეოგრაფიის გაკვეთილზე

გეოგრაფიის სწავლებისას მეტად მნიშვნელოვანია სწავლების  ისეთი მეთოდების, ხერხებისა და ფორმების გამოყენება, რომლებიც ხელს უწყობენ  მოსწავლეთა შემეცნებითი საქმიანობის გააქტიურებას, გეოგრაფიული ცოდნის

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული პროგნოზი და მისი მნიშვნელობა

ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობის პროგნოზირება რაციონალური ბუნებათსარგებლობის აუცილებელი პირობაა. ამ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული პროგნოზირება, რადგან ის კომპლექსური შინაარსისაა და გვაძლევს

მეტის წაკითხვა

     ერატოსთენე – გეოგრაფიის ფუძემდებელი

19  ივნისს თამამად შეიძლება ვუწოდოთ გეოგრაფიის დღე, რადგან  ჩვენს წელთაღრიცხვამდე  240 წელს  სწორედ ამ დღეს ქალაქ კირენეში ძველი ბერძენი  მეცნიერი,

მეტის წაკითხვა

სიახლეები გეოგრაფიაში

სტრაბონის  გეოგრაფია  ონლაინ-რუკაზე გეოგრაფიის მამა, ისტორიკოსი, ფილოსოფოსი და მეცნიერი სტრაბონი რომის იმპერიაში  ათასწლეულის მიჯნაზე ცხოვრობდა და გეოგრაფიაში სამეცნიერო ნაშრომი ბერძნულ

მეტის წაკითხვა

 მსოფლიოს საერთაშორისო მდინარეები

მდინარეთა  დიდი ნაწილი რამდენიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე მიედინება. მათ  მრავალნაციონალურ, საერთაშორისო მდინარეებს უწოდებენ. ასეთი მდინარეების წყლების  გამოყენება  იმ სახელმწიფოთა ინტერსებს  ეხება,

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული კარნახი           

თანამედროვე პირობებში სასწავლო პროცესი არ შეიძლება  განვიხილოთ, როგორც მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემის პროცესი და, შესაბამისად, მასწავლებლის როლიც  მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან  ინფორმაციის 

მეტის წაკითხვა