“რთული მოსწავლე”- მარიამი

წელს პირველად შევაღე იმ საკლასო ოთახის კარი, სადაც მარიამი სწავლობს. ბავშვები ინტერესითა და ცნობისმოყვარეობით მიცქერდნენ, განსაკუთრებით – მარიამი, იგი მიღიმოდა.

მეტის წაკითხვა

ქართული ენის სწავლების თავისებურებანი

თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთი პრობლემაა ქართული ენისა და ლიტერატურის ინტეგრირება. პედაგოგებს უჭირთ გაკვეთილზე ლიტერატურისა და ენის საკითხებზე ერთდროულად მუშაობა. ისინი უჩივიან

მეტის წაკითხვა

როგორ დავაინტერესოთ მოსწავლეები?

ცოდნის შეძენის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ინტერესია. მოსწავლის აზროვნების პროცესი ისე უნდა წარიმართოს, რომ მას ყურადღება არ მოუდუნდეს. აღქმის დროს აზროვნებასთან

მეტის წაკითხვა

“პროგრესული დასწავლის” წესი თუ ანალიზი

ფსიქოლოგმა რიდმა ექსპერიმენტულად დაადგინა, რომ არსებობს ზეპირად დასწავლის გლობალურსა და ფრაგმენტულზე რაციონალური წესი, რომელიც ორივე ზემოხსენებული წესის უპირატესობებს აერთიანებს. ეს

მეტის წაკითხვა