„უხვად გასცემდი, ზღვასაცა შესდის და გაედინების“

გაცემა ,,ვეფხისტყაოსნის“ სამყაროს უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია, ღირსებაა,რასაც ნაწარმოების ყოველი პერსონაჟი თავის უპირველეს მოვალეობად თვლის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იგი როსტევანის სახელმწიფოებრივი აზროვნებისთვის. ამ

მეტის წაკითხვა

მხატვრული კონტრასტი ნაწარმოების მთავარი სათქმელის გაგებისათვის.

წუთისოფლურ სამყაროს საფუძვლად უდევს დაპირისპირების კანონი. ეს არის სამყარო, სადაც სიკეთეს შეიცნობ იმით, რომ არსებობს ბოროტება, სადაც სიცოცხლე იმით არის

მეტის წაკითხვა