კოღოს მოგერიება – მეცნიერებითა და ტექნოლოგიური განათლებით

  აზიაში ხელმოკლედ მცხოვრები ბავშვებიდან ცოტას თუ აქვს კრიტიკული აზროვნებისა და მეცნიერების შესწავლის საშუალება. ისინი გაჭირვებით ეუფლებიან ელემენტარულ წერა-კითხვას და

მეტის წაკითხვა