რესურსები ინკლუზიურ განათლებაში

ჯიპრაიდის რესურსები ინკლუზიურ განათლებაში ფლეშბარათები ფონოლოგიური უნარების განსავითარებლად  მოგეხსენებათ, ინკლუზიური განათლების პროცესის მართვა მეტად აქტუალური და რთულია. შერჩეულმა სტრატეგიებმა ხელი

მეტის წაკითხვა