მშობლებისა და აღმზრდელების კოლეგიალური დამოკიდებულების მნიშვნელობა

ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში ჩართულ მხარეებად, დაწესებულებების თანამშრომლებთან ერთად, დიდი ხანია მოიაზრებიან მშობლები და თემის წარმომადგენლები. კვლევებით დასტურდება,

მეტის წაკითხვა