საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდასაჭერად

განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიულ პროცესებში. განათლების

მეტის წაკითხვა