გუტენბერგის ბეჭდური რევოლუცია

დღეს, როდესაც ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის პროცესში ვიზუალური (ხშირად – 3D) კომპონენტი ისეთივე აქტუალურია, როგორიც შუა საუკუნეებში იყო, ურიგო არ

მეტის წაკითხვა

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია

წინა სტატიაში http://mascavlebeli.ge/index.php?action=page&p_id=19&id=147 ვისაუბრეთ ციფრულ ჰუმანიტარიაზე და ვახსენეთ ინფორმაციის ვიზუალიზაცია როგორც მისი ერთ-ერთი ძირითადი მიმდინარეობა. იქ, სადაც დღეს მონაცემების ვიზუალიზაციას შეისწავლიან

მეტის წაკითხვა

ციფრული ჰუმანიტარია

ციფრული ჰუმანიტარია (ინგლ. Digital humanities) წარმოადგენს კვლევის, სწავლებისა და შემოქმედების სფეროს, სადაც ჰუმანიტარული სამეცნიერო დისციპლინები კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან გადაიკვეთება. დღეს ციფრული

მეტის წაკითხვა