მორალური განვითარების სტადიები და კვლევა სასკოლო ასაკის ბავშვებში

 ლოურენს კოლბერგის მიხედვით შესავალი მორალი განუყოფლადაა დაკავშირებული პიროვნულ ურთიერთობებთან. ჩვენი მორალური რწმენების უმრავლესობა ფორმირდება იმ ადამიანების გავლენით, ვინც ჩვენ გარშემოა.

მეტის წაკითხვა

სკოლამდელი განათლების როლი მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებში

სკოლამდელი განათლების მომსახურება უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციას წარმოადგენს ქვეყნის გრძელვადიან განვითარებაში. ბავშვთა შემეცნებითი პოტენციალის გაზრდის ხელშეწყობა ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია თითოეული ბავშვის შესაძლებლობათა მაქსიმალური

მეტის წაკითხვა