როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს მადლიერება

„როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს მადლიერება“ – დავწერე სათაური და დავფიქრდი: შესაძლებელია კი მისი სწავლება ან სწავლა? იქნებ ეს ნიჭი დაბადებიდან დაჰყვება

მეტის წაკითხვა

კუთხე და მრავალკუთხედები, გაკვეთილის გეგმა

  სამიზნე ცნებაზე მუშაობისას შესასწავლი ერთ-ერთი საკითხი, როგორც შუალედური მიზანი, არის მრავალკუთხედის კუთხეთა თვისება მე-7 კლასში. გაგიზიარებთ ერთი გაკვეთილის გეგმას

მეტის წაკითხვა