მოსწავლეები დისტანციური სწავლების  გამოწვევების პირისპირ. რას ფიქრობენ ისინი.

ახლახან, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციამ COVID-19-ის 2020 წლის პანდემიით განათლების სფეროში შექმნილი გამოწვევების დასაძლევ ანგარიშში, სადაც 98 ქვეყნის

მეტის წაკითხვა

მეცნიერება სახლში

მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების გამო სწავლა-სწავლების პროცესი გარკვეული გამოწვევების წინაშე დადგა, რომელთა მიზეზებიც შეიძლება იყოს უწყვეტი ინტერნეტის არქონა, საკომუნიკაციო ტექნიკის არქონა

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასება როგორც მოტივაციის ინსტრუმენტი

განმავითარებელი შეფასება გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან დამკვიდრდა სხვადასხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო სფეროში. მისი მთავარი ფუნქცია სწავლის გაუმჯობესებაა. მნიშვნელოვანი ხდება სწავლა-სწავლების პროცესში

მეტის წაკითხვა

ჰაინდსაითის შეცდომა და ბედი ქართლისა

არსებობს ასეთი მოვლენა, რომელსაც hindsight bias (ჰაინდსაით ბაიას) ჰქვია. რუსულენოვან ლიტერატურაში ტერმინის პირველ ნაწილს, როგორც წესი, არ თარგმნიან და მას

მეტის წაკითხვა