როგორ დავძლიოთ სიზარმაცე ბავშვებში

ყველა იმ პრობლემას შორის, რომლებსაც მშობლები და პედაგოგები ბავშვთან ურთიერთობაში ხვდებიან, სიზარმაცე განსაკუთრებული სიმწვავით აღიქმება და განსაკუთრებით შემაწუხებელი ხდება აღმზრდელთათვის.

მეტის წაკითხვა

ინტეგრირებული გაკვეთილი დაწყებით კლასებში

წინამდებარე სტატიაში  ვისაუბრებ ინტეგრირებულ გაკვეთილზე – როგორ შეიძლება დავგეგმოთ და ჩავატაროთ ასეთი ტიპის გაკვეთილი. ასევე, კოლეგებს შევთავაზებ ჩემ მიერ ჩატარებული

მეტის წაკითხვა

პერსონაჟების ფსიქოლოგიური ძვრები  და  ლიტერატურის სწავლება

ლიტერატურის სწავლებისთვის  მნიშვნელოვანია დისკურსი იმის თაობაზე, თუ როგორ ვასწავლოთ პიროვნების ფსიქოლოგიურ ძვრებთან  დაკავშირებული საკითხები, მათი სწავლების შესაძლო ფორმები.  მასში განხილულია

მეტის წაკითხვა