ათოსნის სინდრომი

ყველა მშობელს სურს, მისმა შვილმა სკოლაში ყველაზე უკეთესად ისწავლოს, მხოლოდ ფრიადებზე. მათ მიაჩნიათ, რომ კარგი სწავლა ცხოვრებისეული წარმატებისკენ მიმავალი პირდაპირი

მეტის წაკითხვა