მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ძლიერი მხარეები

გასული წლის დეკემბერში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ვორკშოპი, რომელმაც უმასპინძლა მსოფლიო ბანკის მისიას. შეხვედრას, რომლის  განხილვის საგანი მასწავლებლის

მეტის წაკითხვა