თაობა, რომელსაც ლიტერატურა არცთუ ძლიერ უყვარს

სადავო არ უნდა იყოს, რომ წიგნი ადამიანის გაკეთილშობილების ერთგვარი საშუალებაა. თუ ამ მოსაზრებას დავეყრდნობით, თანამედროვე საზოგადოებისკეთილშობილების ხარისხი არცთუ სახარბიელო აღმოჩნდება.

მეტის წაკითხვა