პედაგოგიური ტოლერანტობა – როგორც თანამედროვე პედაგოგის პროფესიული მახასიათებელი

„განათლების უმთავრესი შედეგი ტოლერანტობაა” – წერდა ჰელენ კელერი (1880-1968), ამერიკელი პოლიტიკოსი და ლექტორი. თანამედროვე სამყარო არის მულტიკულტურულობისა და გლობალური ინტეგრაციის

მეტის წაკითხვა