თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების როლი სწავლა-სწავლების პროცესში

სტატიის შესავალ ნაწილზე ფიქრისას, უეცრად გონებაში ამომიტივტივდა კარლ როჯერსის კითხვები, რომლებსაც იგი საკუთარ თავს დაუსვამდა, მასწავლებელი რომ ყოფილიყო და, გადავწყვიტე,

მეტის წაკითხვა