ეფექტური განმავითარებელი შეფასება

,,– ხომ ვერ მეტყვით, საით უნდა წავიდე? – გააჩნია, სად გინდა მისვლა. – ამას მნიშვნელობა არ აქვს. – მაშინ მნიშვნელობა

მეტის წაკითხვა

როგორ სწავლობენ ზრდასრულები

ყველა ტრენერისათვის მნიშვნელოვანია იცოდეს ზრდასრულთა განათლების პრინციპები.  ამ პრინციპებს სწავლობს ანდრაგოგიკა. ტერმინი ნაბეჭდი სახით პირველად 1883 წელს გერმანელმა მასწავლებელმა გამოიყენა

მეტის წაკითხვა