ადაპტური სწავლის პროგრამების მოკლე მიმოხილვა

ამ სტატიაში მოკლედ აღვწერ სასწავლო ტექნოლოგიების (EdTech) ერთ კატეგორიას, რომლებსაც ადაპტური სწავლის (adaptive learning) პროგრამებს უწოდებენ. შინაარსობრივად ეს პროგრამები ძირითადად

მეტის წაკითხვა