პოსტკონვენციური მორალი და ქართული ლიტერატურის პერსონაჟები

მხატვრული ლიტერატურა რომ დიდ ზემოქმედებას ახდენს მოსწავლეთა მორალურ განვითარებაზე, ამის შესახებ ბევრი დაწერილა და კიდევ ბევრი დაიწერება. ამჯერად კოლბერგის მორალური

მეტის წაკითხვა

მხატვრული პერსონაჟის ახლებური გააზრებისთვის

ცნობილია, რომ არ არსებობს მხატვრული ტექსტის ერთადერთი, კანონიკური წაკითხვა. როგორც ამბობენ, ის ყოველთვის მკითხველის პიროვნებაში “გადატყდება”, ანუ ხდება ნაწარმოების ინდივიდუალური

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ლიტერატურის განმავითარებელი ასპექტები სასწავლო პროცესში

პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესში ლიტერატურის სწავლების სწორი მიმართულებით წარმართვას მეტად მნიშვნელოვანი შედეგების მოტანა შეუძლია.   მხატვრული ლიტერატურა მკითხველისთვის საკუთარი

მეტის წაკითხვა

ლიტერატურული პერსონაჟი – ეპოქის პროდუქტი თუ ცოცხალი სახე

სწავლების თანამედროვე თეორიების მიხედვით, მნიშვნელოვანია სხვა ადამიანის თვალით სამყაროს დანახვის უნარის გამომუშავება, რაც, თავის მხრივ, მოსწავლეთა სოციალურ განვითარებას უწყობს ხელს.

მეტის წაკითხვა