საგაკვეთილო რესურსი- ლიტერატურული თამაში ,,კარუსელი’’

  „ქართული ენა მხოლოდ ერთ-ერთი სასწავლო საგანი კი არ არის, არამედ, სხვა საგნებისგან განსხვავებით, სწავლების ენაა, ყველა დანარჩენი საგნის შესწავლის

მეტის წაკითხვა