ნატიფი იაპონია, რომელმაც შემქმნა – იასუნარი კავაბატა

როცა კი ძველი ხელნაწერის ნიმუშის მოყვანა მომიწევს, ხშირად ვიმოწმებ ძენის მსახურის – ლოგენის (1200-1253) “საწყის ხატებად” წოდებულ ლექსს: “გაზაფხულზე ყვავილთა

მეტის წაკითხვა