ოცდამეერთე საუკუნის გაკვეთილების სერიიდან

მასწავლებელი, რომელიც არ უშინდება სიახლეებს, სიახლეებიდან გამოარჩევს ღირებულს,  შექმნის ისეთ სასარგებლო მედიაპროდუქტს,  რომელიც  ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სააზროვნო უნარების განვითარებას მოსწავლეებში,

მეტის წაკითხვა

როგორ  მოვამზადოთ დამატებითი აქტივობები

ისტორიის სახელმძღვანელოების შესახებ ბევრი გვისაუბრია, კოლეგები ვხდავთ მთელ რიგ პრობლემებს, რომელიც გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ წიგნი ნაკლებად საინტერესოა ჩვენი მოსწავლეებისათვის.  ხშირად 

მეტის წაკითხვა

One note  სწავლა-სწავლების პროცესის დროს

დიუის კონცეფციით- “სწავლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მისი გამოყენების უნარი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. ცოდნა სამყაროსთან ურთიერთობის პროცესში ყალიბდება.” როგორ გამოიყენოს მოსწავლემ  ცოდნა

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს ცოდნის ეფექტურად აგებაში

მასწავლებელს შეუძლია ასწავლოს მოსწავლეებს გზა, რომელიც მათ დაეხმარებათ სამყაროს უკეთ შემეცნებაში, დაგეგმოს ისეთი აქტივობები, რომლის დროსაც მოსწავლე პასიური სწავლების პროცესიდან

მეტის წაკითხვა

შეფასების მიზნები

,,საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე , მისი განვითარების პროცესი და მიღწეული შედეგი. შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა მხოლოდ

მეტის წაკითხვა