,,მშობლებს ადანაშაულებენ, მაგრამ არ ასწავლიან“

,,მშობლებს ადანაშაულებენ, მაგრამ არ ასწავლიან“.        თომას გორდონი ,,მშობლებს ადანაშაულებენ ახალგაზრდობის ყველა პრობლემის, ასევე იმ პრობლემების გამო, რომლებსაც

მეტის წაკითხვა