ინტერვიუ ივ ბონფუასთან

“მათ, ვისაც რელიგია იზიდავს, პოეზიაზე უნდა იფიქრონ” – მას შემდეგ, რაც სურრეალისტებს დაშორდით, თქვენი პოეტური გზა, აი, უკვე სამოცი წელია,

მეტის წაკითხვა