ჩემი  ქართულის მასწავლებელი

„მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერ, როცა ვარ შეწუხებული…“ ვაჟა-ფშაველა ქართული ლიტერატურის მასწავლებელს გაკვეთილზე ორი მისია აკისრია:პირველი-მისცეს მოსწავლეს ფაქტობრივი ცოდნა და  მეორე-იზრუნოს

მეტის წაკითხვა