ტრანსფერის უნარის განვითარებაზე ორიენტირებული გაკვეთილი

ეფექტური სწავლა-სწავლების პროცესი მოსწავლეს სამი სახის ცოდნით უზრუნველყოფს: სტატიკური ანუ დეკლარაციული ცოდნით; დინამიკური ანუ პროცედურული ცოდნით; ფუნქციური ანუ ტრანსფერული ცოდნით.;

მეტის წაკითხვა

მოტივაცია – წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი

სწავლების პროცესის ერთ-ერთ უნიშვნელოვანეს გამოწვევას მოსწავლეებში სწავლის სურვილის გაღვივება, მათი მოტივაციის ამაღლება წარმოადგენს. სკოლის პერიოდის ბავშვში სწავლის მაღალი მოტივაცია წარმატების

მეტის წაკითხვა