არაფორმალური განათლების მნიშვნელობა მოზარდის ცხოვრებაში

ცნება –  არაფორმალური განათლება –   საქართველოს განათლების სისტემაში 2005-2007 წლებში გატარებული რეფორმების შემდგომ გაჩნდა. სხვადასხვა კვლევის შედეგმა აჩვენა, რომ უმეტესი

მეტის წაკითხვა