დიახ, ფრთხებიან  ყვავები  დამბაჩის  ხმაზე!

ქართული ლიტერატურის სწავლებას ორი მიმართულება განსაზღვრავს: პირველი-როგორ ვასწავლო და მეორე-რატომ  ვასწავლო.პირველი სტანდარტის ნორმებს გულისხმობს,მეორე-ლიტერატურის სწავლების მიზნებს: საერთო და პიროვნული კულტურის

მეტის წაკითხვა