ფიქრები ალუდაზე

                      „ მტირალის სტვირის პატრონი                                                                           ფეხს როგორ გავსწვდი  თქვენთანა?!                                                                          მაგრამ გავიგებთ ერთხელაც,                                                                          ვინ ახლოს

მეტის წაკითხვა

დიახ, ფრთხებიან  ყვავები  დამბაჩის  ხმაზე!

ქართული ლიტერატურის სწავლებას ორი მიმართულება განსაზღვრავს: პირველი-როგორ ვასწავლო და მეორე-რატომ  ვასწავლო.პირველი სტანდარტის ნორმებს გულისხმობს,მეორე-ლიტერატურის სწავლების მიზნებს: საერთო და პიროვნული კულტურის

მეტის წაკითხვა