მშობლების და მასწავლებლების კომუნიკაცია

   წარმატებული სკოლის  ერთ-ერთი მახასიათებელი  ოჯახისა და საზოგადოების ჩართულობაა სასკოლო ცხოვრებაში. მოვიყვან ციტატას: ,,წარმატებულ სკოლებში სჯერათ, რომ მოსწავლეების განათლება არა

მეტის წაკითხვა