“ჰომო შციენტიფიცუს” ბეკეტის თვალთახედვით ანუ მეცნიერებით შეპყრობილი კაცი

გვერდის პარტნიორია გამომცემლობა “ინტელექტი” არის  თუ არა ფუნდამენტური მეცნიერული  კვლევა საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმე? ეს მეტწილად იმაზეა დამოკიდებული, რას   მივიჩნევთ

მეტის წაკითხვა