როგორ შეგვიძლია პროფესიულ განათლებაში სწავლის უზრუნველყოფა? კონსტრუქტივიზმი და ზრდასრულთა განათლება

  თუ ადამიანი ქვას ფეხს წამოჰკრავს, ზუსტად შეძლებს განსაზღვროს, რა მიმართულებით გადავარდება ის.  დარტყმის ძალისა და კუთხის ცოდნა საშუალებას მოგვცემს,

მეტის წაკითხვა