მასწავლებლის წიგნი- საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისთვის

ვრცლად საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისთვის

მეტის წაკითხვა

პრობლემაზე ორიენტირებული სამოდელო გაკვეთილის დაგეგმვა

პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლების არსი არის ის, რომ პედაგოგმა მოსწავლეებს დაანახოს საკითხი, პრობლემა, რომელიც მრავალგვარი მიდგომითა და გზით შეიძლება გადაიჭრას, რომელიც

მეტის წაკითხვა

ამოცანები ბიოლოგიაში

ავტორი: მარინა სეხნიაშვილი მესამე ტიპის ამოცანები აფასებს, რამდენად შეისწავლა მოსწავლემ უჯრედში გენეტიკური ნაკრების ცვლილება მიტოზისა და მეიოზის დროს; და რამდენად

მეტის წაკითხვა

ამოცანები ბიოლოგიაში- ცოდნის ტრანსფერი

ბიოლოგიის სწავლების პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბიოლოგიური ამოცანების ამოხსნა. ეს მოითხოვს თეორიულ ცოდნაზედაფუძნებულლოგიკურ განსჯას, დაგეგმვას, მოკლე ჩანაწერებისა და გამოთვლების გაკეთებას.

მეტის წაკითხვა

შემაჯამებელი ტესტური დავალების ნიმუში, შეფასების რუბრიკა და შემაჯამებელი სამუშაოს ანალიზის ფორმა

გთავაზობთ შემაჯამებელი ტესტური დავალების ნიმუშს, რომელშიც ტესტური დავალებები არის არაერთფეროვანი (მრავალი არჩევითი პასუხით, შესაბამისობის დამყარება, ილუსტრაციებზე მოცემული ინფორმაციის ანალიზი, დავალება

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში

ექსპერიმენტის მონაცემების მიხედვით გრაფიკის აგება და გრაფიკებზე მოცემული ინფორმაციის ანალიზი საბუნებისმეტყველო საგნების VIII-XII კლასების სტანდარტში (მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება) არის ასეთი

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში

ცვლადების განსაზღვრა საბუნებისმეტყველო საგნების VII-XIIკლასების სტანდარტში არის ასეთი შინაარსის ინდიკატორი: მოსწავლე განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ და დამოუკიდებელ) პარამეტრებს. ქვემოთ

მეტის წაკითხვა

მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლებისას

გთავაზობთ კიდევ ერთ ექსპერიმენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მეცნიერული კვლევის, კერძოდ, მოდელის შექმნისა და გამოყენების, უნარ-ჩვევების განვითარებას. ექსპერიმენტი: სისხლის ჯგუფების

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში

კვლავ გთავაზობთ ექსპერიმენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარებას. სტანდარტში მითითებული ერთ-ერთი კვლევითი უნარი, რომელიც მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ,მოდელის

მეტის წაკითხვა

მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლებისას

აღვწერთ დაკვირვებას, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მეცნიერული უნარ-ჩვევების განვითარებას. დაკვირვება – მემკვიდრეობის გამოკვლევა ადამიანში თემა – ადამიანში ზოგიერთი მენდელისეული ნიშნის

მეტის წაკითხვა
12