სულხან-საბა ობელიანის ოთხი იგავის გააზრებისთვის

კლასიკური მწერლობა, რომელიც საუკუნეების წინ შეიქმნა, უამრავ მასალას გვაწვდის თანემედროვეობის უკეთ გასაანალიზებლად.  მწერალი, როგორი დიდიც არ უნდა იყოს, თუ  ახალგაზრდას 

მეტის წაკითხვა