პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქოდე მოზარდებისათვის

საქართველოში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის სკოლის შემდგომი განათლების მიღების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით მრავალი პრობლემა და გამოწვევა არსებობს. განათლებისა და მეცნიერების

მეტის წაკითხვა